Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zadania Punktu Konsultacyjnego:

 • Udzielania wszechstronnej pomocy i wsparcia Rodzicom dzieci i młodzieży będących w procesie diagnozy zaburzeń spektrum autyzmu (ASD);
 • Pomoc psychologiczna Rodzicom i Nauczycielom dzieci i młodzieży z ASD w radzeniu sobie z zachowaniami charakterystycznymi dla spektrum autyzmu;
 • Pomoc pedagogiczna Rodzicom dzieci i młodzieży z ASD w procesie wychowawczym;
 • Pomoc pedagoga specjalnego/terapeuty integracji sensoryczno-motorycznej w rozumieniu i redukowaniu zachowań autostumulacyjnych, autoregulacyjnych oraz sensoryzmów u dzieci i młodzieży z ASD;
 • Pomoc merytoryczno-prawna Rodzicom dzieci i młodzieży z ASD w organizowaniu potrzebnej dokumentacji, zaświadczeń i pomocy finansowej;
 • Konsultację lekarza psychiatrii dzieci i młodzieży (odpłatnie, po wcześniejszej rejestracji);
 • Specjalistyczna pomoc w organizowaniu adekwatnej  do potrzeb dziecka z ASD pomocy terapeutycznej na bazie aktualnej wiedzy medycznej i psychologiczno-pedagogicznej;
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla Rodziców dzieci i młodzieży z ASD.
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dorosłych osób z diagnozą Zespołu Aspergera – tworzenie sieci wsparcia, wzajemnej pomocy w zakresie poszerzania kompetencji emocjonalno-społecznych;
 • Pomoc w przeprowadzeniu procesu diagnostycznego pod kątem ASD dla osób dorosłych.

 

Ponadto prowadzimy:

§  Działalność diagnostyczną z zakresu nozologicznej diagnozy spektrum autystycznego, która dokonuje się w zespole specjalistów: psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego-terapeuty SI, lekarza psychiatry (psychiatry dzieci i młodzieży);

§   Doradztwo zawodowe dla młodzieży z ASD;

§  Diagnozę i terapie procesów integracji sensoryczno-motorycznej (SI) dla dzieci z zaburzeniami rozwoju;

§  Działalność na rzecz krzewienia wiedzy na temat spektrum autyzmu poprzez:

 • Prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych odnośnie pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z ASD;
 • Organizowanie specjalistycznych szkoleń na temat kwestii związanych z ASD;
 • Pomoc merytoryczną nauczycielom i terapeutom uczniów z ASD;
 • Prowadzenie bezpłatnych konferencji z okazji Światowego Miesiąca Wiedzy o Autyzmie