Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zespół Niepublicznych Szkół realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla uczniów w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym  z orzeczonym autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami rozwoju od 2,5 do 24 roku życia w odpowiednio dobranym do ucznia cyklu kształcenia oraz ujęte w indywidualnym programie nauczania opracowanym w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego lub kształcenia uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem uwzględniając ramowe plany nauczania.

W skład Zespołu Niepublicznych Szkół wchodzi:

  •  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem

  •  Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami.

  •  Niepubliczne Technikum Specjalne Żywienia i Usług Gastronomicznych dla Uczniów z Autyzmem.

Po więcej informacji dotyczących Zespołu Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie-Koźlu zapraszamy na stronę internetową:

http://www.znskedzierzynkozle.szkolnastrona.pl/index.php

Zespół Niepublicznych Szkół ma swoją główną siedzibę w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Piastowskiej 19.

 

Oprócz głównego budynku do dyspozycji mamy trzy placówki, w których również odbywają się zajęcia. 

Budynek przy ul. Wyspiańskiego 38

Budynek przy ul. Konopnickiej 

 Budynek przy ul. Chrobrego