Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Sprawozdania za rok 2020:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacja dodatkowa


Sprawozdania za rok 2019:

Wprowadzenie do sprawozdania 2019

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Bilans 2019

Informacja dodatkowa 2019


Sprawozdania za rok 2018:

Informacje dodatkowe

Bilans na dzień 31.12.2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Sprawozdania za rok  2018


Sprawozdania za rok 2017:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Sprawozdania za rok 2017


Sprawozdania za rok 2016:

Baza Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego

Informacje Uzepełniające Do Bilansu

Bilans na dzień 31.12.2016r.

Informacje Ogólne

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego


Sprawozdania za rok 2015:

Informacje ogólne 2015

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego 2015

 
 

Sprawozdania za rok 2014:

 
 
 
 

Sprawozdania za rok 2013:

Bilans na dzień 31.12.2013 r.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2013 r.

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego


Sprawozdania za rok 2012:

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego


Sprawozdania za rok 2011:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego